Basisschool De Klepper

klepper-2.png

De context

Er zijn verschillende redenen voor De Klepper om een nieuwe visie te ontwikkelen. Het schooljaar 2013-2014 is een goed jaar om te starten, omdat net het nieuwe gebouw in gebruik genomen is. Tijd voor verandering.

Het doel

Het doel van de opdracht is een visie door de direct betrokken medewerkers te laten formuleren die richting geeft aan het handelen van alle betrokkenen voor de komende jaren.

De aanpak

Springidee heeft samen met Creaspect een tweedaagse workshop voorbereid: Visie 2020: 'Klepperen met Pit'.

Klepperen met Pit

 

Definitie Visie

Als definitie van een visie hanteren we die van Norton en Kaplan. Een krachtig statement die de middel- en lange termijn (3-10 jaar) doelen van een organisatie weergeeft. De visie is extern en marktgericht en geeft in kleurrijke bewoordingen weer hoe de organisatie wil dat de wereld haar ziet. Wat willen we zijn...

 

Tijdens de workshops hebben we gebruik gemaakt van verschillende creatieve technieken en werkvormen. De eerste dag stond in het teken van het formuleren van de conceptvisie. De tweede dag hebben we gewerkt aan een definitieve visie onder andere met de werkvorm de levende barometer.

Het resultaat

In twee efficiënte, intensieve sessies heeft het team van Basisschool De Klepper gezamenlijk een eigen visie onder woorden gebracht over waar De Klepper wil zijn in 2020!

Het vervolg

Na de twee workshops is er in 2014 nog een workshop gedaan om actiepunten te formuleren. Met verschillende werkvormen heeft het team van de Klepper uiteindelijk een ambitieuze tijdlijn geformuleerd. De komende jaren valt er genoeg te doen.