Interpolis Particulieren

Schermafbeelding 2013-02-04 om 14.12.32

De context

Team Particulieren is onderdeel van de afdeling Segment & Propositiemanagement van Interpolis. Het team is verantwoordelijk voor innovatie, ontwikkeling en vermarkten van de particuliere proposities. Het gevoel heerste dat het team geen regierol had in het bewerken van de particuliere markt. Bij andere afdelingen van Interpolis waren initiatieven ontwikkeld gericht op de particuliere markt waar het team te weinig bij betrokken was.

Het doel

Het team Particulieren wil hét middelpunt zijn van alle initiatieven die te maken hebben met marketing en communicatie richting de particuliere markt.

De vraag

Hoe kunnen wij laten zien dat we de regierol hebben in de particuliere markt?

De aanpak

Creaboost In Regie´In regie´ zijn, betekent dat de regierol als vanzelfsprekend bij je ligt. Collega's weten direct dat het segment particulieren het natuurlijke aanspreekpunt is voor marketing- en communicatieactiviteiten richting de particuliere markt. De CreaBoost ´In regie´ moet iedereen van het team minimaal drie activiteiten opleveren waarmee ze direct aan de slag kan gaan.

Het resultaat

Uiteindelijk zijn vijf concepten ontwikkeld met de klinkende namen: 'Proposie Swingt', 'Het Podium', 'The Sparkling Customer Experience', 'Als je wint heb je vrienden' en tot slot 'Focus'.

Ieder voor zich heeft actiepunten uit de concepten gehaald. En uiteindelijk zijn de plannen van 2012 bekend gemaakt via een journaal.