Rabobank De Kempen-West

Logo Rabobank 3

De context

Rabobank De Kempen-West is een belangrijke speler op het gebied van Verzekeringen. De markt verandert, omdat de provisiestructuur wijzigt. Klanten betalen voor het geleverde advies. Dit heeft gevolgen voor de inkomsten en de manier waarop klanten naar aanbieders van verzekeringen kijken. En de concurrentie is heviger aan het worden. De afdeling Verzekeringen heeft de wens om de Rabobank meer te profileren als aanbieder van verzekeringen.

Het doel

Het doel van deze Creaboost is om Verzekeringen als sluitstuk op het managen van risico's op het netvlies van ondernemers te krijgen. Secundair doel is om gezamenlijk op een positieve, inspirerende manier met de afdeling bezig te zijn.

De vraag

Hoe kunnen we onze zakelijke klanten in het werkgebied duidelijk maken dat Rabobank De Kempen-West ook verzekeringen aanbiedt?

De aanpak

Drabo-1e workshop moet Rabobank De Kempen-West minimaal drie concepten opleveren waarmee zij aan klanten duidelijk maakt dat zij ook verzekeringen aanbiedt. Voor dit vraagstuk heeft Springidee de CreaBoost ´Verzekeringen in Beeld!´ gemaakt.


Het resultaat

De twee keer een halve dag durende sessie heeft uiteindelijk drie concepten opgeleverd die als leidraad dienden voor het jaarplan van 2013.

De ervaring

Frans Broekman
Verbetermanager, verandermanager

"Marieke van Springidee heeft voor een groot team een creaboost bedacht: op een leuke inspirerende manier bewustwording creëren over waar een team goed in is en wat dat team wil. Enthousiast doortastend en creatief, zodat zelfs de meest moeilijke collega's op een positieve manier er zin in kregen. Ze heeft een prima resultaat bereikt en het hele team geïnspireerd."