Brainstorming

Brainstorming is een manier om gezamenlijk veel ideeën te bedenken. Het belangrijkste onderdeel van brainstormen is een keuze maken uit de meest vernieuwende, innovatieve, maar wel te realiseren ideeën. En deze vervolgens uit te werken tot een aantal concepten.

 

Mogelijke vragen zijn:

Bedenk een nieuw product voor bedrijf X?

Hoe kunnen we onze acquisitie anders aanpakken?

CreaBoostbrainstorm

De CreaBoost van Springidee is een creatieve sessie van ongeveer 3 uur. Met een concrete vraag in het achterhoofd bedenk je met elkaar in korte tijd vele nieuwe oplossingen. Vervolgens ga je gezamenlijk met de ideeën verder aan de slag. Het uiteindelijk resultaat: twee of drie uitgewerkte concepten.

CreaStroom

Stroomsessies duren langer dan de CreaBoost, maar de methodiek is vergelijkbaar. Formuleren van de centrale vraag, ontwikkelen van de ideeën. En vervolgens ideeën selecteren, verrijken en concretiseren. De sessies zijn verspreid over een aantal weken, zodat we een rijker scala aan inzichten ontwikkelen.

Naamcarrousel

Een nieuwe naam voor een product, dienst of bedrijf? Met de Naamcarrousel onder begeleiding van Springidee bedenk je deze zelf. Leuk en inspirerend om te doen.